Wat is NLP?

Ontstaan van NLP

NLP is in de jaren 70 door Richard Bandler (een mathematicus) en John Grinder (een linguïst) ontstaan. Zij wilden de taalpatronen van succesvolle therapeuten onderzoeken. Waarom realiseerden die therapeuten zulke goede resultaten? Hun onderzoek hebben zij toegespitst op succesvolle therapeuten als: Virginia Satir (Family Therapy), Fritz Perls (Gestalt Therapy), Gregory Bateson (Cognitive Anthropology) en Milton Erikson (Hypnotherapy).

Uit deze onderzoeken zijn twee boeken met taalpatronen van deze therapeuten voortgekomen. De inhoud van deze boeken vormde de basis voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

 • The Structure of Magic I en II
 • Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MD Volume 1 en 2

Na een jarenlange, succesvolle samenwerking gingen Bandler en Grinder begin jaren tachtig elk hun eigen weg. In het boek Frogs into Princes uit 1979 worden, geschreven door Bandler met medewerking van Steve Andreas, zijn een aantal weergaven van Neuro Linguïstisch Programmeren workshops beschreven.

Ook John Grinder is actief gebleven met NLP. Tegenwoordig bestaan er dan ook duidelijk twee NLP-stromingen:

 • The Society of NLP – Richard Bandler
 • International Trainers Academy of NLP (ITA) – John Grinder.

Waar staat NLP voor?

NLP betekent Neuro Linguistisch Programmeren

 • Neuro – je hersens, zenuwstelsel (zintuigen) en je denk processen
 • Linguïstisch – de taal (zowel verbaal als non-verbaal) die je gebruikt om betekenis te geven aan ervaringen en jouw denkprocessen te uiten
 • Programmering – de resultaten en doelen die je bereikt met de huidige manier van denken en doen – jouw instellingen.

Gedurende je leven wordt je “geprogrammeerd”. Meestal gebeurt dit automatisch en ben je je er niet van bewust. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je opvoeding, het aanleren van normen en waarden van de maatschappij, dingen die je hebt meegemaakt. Al je ervaringen resulteren in wat je nu bent; hoe je bent “geprogrammeerd”.

Het doel van neuro linguïstisch programmeren is om vaardigheden en programmering waarover een ervaren en succesvol persoon door jarenlange ervaring beschikt, snel en efficiënt over te dragen, zodat jij meer succes kan ervaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse modellen en technieken.

NLP is een attitude

NLP is een levenshouding die is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen en is gekenmerkt door nieuwsgierigheid, avontuur, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Bereik je doelen met NLP

Door middel van het NLP kun je een ongewenste situatie ombuigen naar een gewenste situatie.

Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat is mijn gewenste situatie?
 • Waar ben ik nu?
 • Wat is mijn huidige situatie?
 • Wat houdt mij tegen om mijn doel te bereiken?
 • Welke hindernissen ervaar ik?
 • Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken?

De Toepassingen van NLP

Naast doelen vast stellen, zijn de toepassingen van NLP letterlijk onbeperkt. Een aantal voorbeelden van situaties waar NLP kan worden toegepast:

 • Onderhandelen.
 • Verkopen.
 • Conflictbehandeling.
 • Aansturen van teams.
 • Communiceren.
 • Situaties positief benaderen: zie je kansen en pak ze.
 • Problemen oplossen.
 • Omgaan met vervelende ervaringen.
 • Feedback geven/ontvangen.
 • Duidelijke doelen stellen: ga doelgericht op de eindstreep voor succesvollere resultaten.
 • Kritisch naar gewoonten: doorbreek patronen, probeer iets nieuws.

Bron: nl.wikipedia.org