F.A.Q.

Hier volgt informatie over de aftrekbaarheid van NLP trainingen via de belastingdienst en over subsidies en fiscale regelingen.

Belastingdienst

In veel gevallen zijn de kosten van de NLP trainingen en opleidingen fiscaal aftrekbaar als studiekosten.

De belastingdienst hanteert een drempel van € 500. De kosten boven deze € 500 zijn tot een maximum van € 15.000 aftrekbaar.

Lees meer over de fiscale voordelen op de website van de Belastingdienst.

Lerarenbeurs

Het ministerie van onderwijs erkent de waarde van een NLP training/opleiding. Daarom kunnen mensen uit het onderwijs een NLP opleiding via de lerarenbeurs vergoed krijgen. Het is zelfs zo dat de school (de werkgever) in dit geval in aanmerking komt voor een vergoeding om de leerkracht te vervangen tijdens het studieverlof.

Lees meer over de vergoeding via de lerarenbeurs op de website van DUO.

Omscholingsbonus

De overheid probeert in 2010 werkgevers te stimuleren om mensen in dienst te nemen of te houden.
Zo wordt de omscholingsbonus verder uitgebreid: werkgevers die mensen omscholen die niet langer dan 4 maanden werkloos zijn, of met ontslag worden bedreigd, krijgen de helft van de opleidingskosten vergoed. Dat kan oplopen tot maximaal 2.706 euro per werknemer.

Ook kunnen werkgevers met de nieuwe afdrachtsvermindering onderwijs, opleidingen van eigen personeel als aftrekpost opvoeren.

De opleiding moet uitzicht bieden op een hogere positie van die werknemer.

Klachtenprocedure

De medewerkers, coaches en trainers doen elke dag hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt.

Je kunt je dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot de afdeling klantsupport van een coach. Zij zullen je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 6 weken op te lossen.

Privacy Statement

Een coach en de eigenaar van deze website respecteert de privacy van de bezoekers van de website, haar klanten en de deelnemers aan de de trainingen.

Persoonlijke gegevens die aan de eigenaar verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. De eigenaar van deze site conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Disclaimer Website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De eigenaar van deze site streeft naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Bezoekers van de website van deze site kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website. De eigenaar is daarnaast niet verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande links.